Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng

Quy mô: 5 tầng

Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự

Địa điểm: Tây Ninh

Dự án Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng với thiết kế tổng thể bao gồm 02 tòa nhà: 05 tầng và 07 tầng, với tổng quy mô 600 giường bệnh. Bệnh viện được triển khai thực hiện qua 02 giai đoạn.

Giai đoạn 01 được bắt đầu khởi công vào tháng 04/2018 và sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới với toà nhà 05 tầng, quy mô 300 giường bệnh.