Tên dự án: Phòng khám cơ xương khớp USA Chiropractic

Quy mô: 2 tầng.
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Quận 1 – TP HCM.