Bệnh viện dã chiến tại Berlin

Diện tích xây dựng: 11.000 m2

Địa điểm: Đức