Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng

Quy mô: 5 tầng

Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự

Địa điểm: Tây Ninh