Tên dự án: Phòng khám đa khoa Dr. Binh Tele_Clinic
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm:11 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
Hiện trạng: Công trình đã hoàn thiện.