Tên dự án: Phòng khám Da liễu Bác sĩ Nhung

Quy mô: 4 tầng.
Chủ trì thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Quận 3 – TP HCM.